4 op de 10 ernstige arbeidsongevallen bij werknemers met minder dan 1 jaar anciënniteit

4 op de 10 ernstige arbeidsongevallen bij werknemers met minder dan 1 jaar anciënniteit

Brugge, 19 april 2019 – 40% van alle ernstige arbeidsongevallen gebeuren bij medewerkers die minder dan 1 jaar aan de slag zijn. Dat blijkt uit cijfers van de externe preventiedienst Liantis. De laatste 5 jaar lag dat percentage nooit zo hoog.

Vorig jaar onderzocht Liantis 661 ernstige arbeidsongevallen. Wanneer een ernstig arbeidsongeval zich voordoet, zijn bedrijven en organisaties immers verplicht om dat extern te laten onderzoeken, om hetzelfde in de toekomst te vermijden (tenzij ze zelf een voldoende opgeleide preventieadviseur in dienst hebben).

Breuken zijn de meest voorkomende kwetsuren (62%), vingers en voeten zijn het kwetsbaarst.

Story image
Story image

Werknemers met minder dan 1 jaar anciënniteit lopen de meeste kans op een ernstig arbeidsongeval. Maar liefst 4 op de 10 ernstige arbeidsongevallen treft deze groep.
Bovendien blijkt dat anciënniteit helemaal los staat van de leeftijd van de slachtoffers. De gemiddelde leeftijd van een slachtoffer is immers 40 jaar. Ook zien we duidelijk dat hoe langer een medewerker in dienst is, hoe lager de kans op een arbeidsongeval is.

Story image

Het aantal arbeidsongevallen bij nieuwkomers is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2014 registreerde Liantis 190 ernstige arbeidsongevallen bij nieuwe werknemers, vorig jaar waren dat er 270. Een stijging van maar liefst 42,1% op 5 jaar tijd.

 

Lode Boeve, directeur risicobeheersing bij Liantis: “De krapte op de arbeidsmarkt is een mogelijke verklaring voor de sterke stijging van het aantal ernstige arbeidsongevallen bij nieuwkomers. Daardoor geraken bepaalde functies moeilijk ingevuld en schakelen werkgevers noodgedwongen meer mensen in die soms onvoldoende vooropleiding hebben of minder vertrouwd zijn met de risico’s van de job.”

Goede begeleiding noodzakelijk
Liantis pleit er voor om zeker ook in de beginfase van een loopbaan genoeg aandacht te hebben voor de veiligheid van de medewerkers.

 

Lode Boeve: “Zo proberen we aan werkgevers zeker genoeg informatie te geven die ze kunnen gebruiken om nieuwe medewerkers de ‘goeie praktijken’ te leren op de werkvloer. Daarnaast is het belangrijk om een onthaaltraject te voorzien. Daarin kan je als leidinggevende je medewerkers sensibiliseren voor bepaalde veiligheidsrisico’s en hen opleiden om er goed mee om te gaan. Ook een systeem met een peter of meter kan helpen om nieuwkomers de nodige begeleiding te voorzien.”

Contactgegevens voor de redactie:
Voor meer informatie en een getuigenis van een bedrijf dat sterk inzet op de begeleiding van nieuwe werknemers kan je terecht bij Martijn Vanhinsberg (woordvoerder Liantis) via:

  • 050 47 41 97 (24/7)
  • martijn.vanhinsberg@liantis.be

Over Liantis

Liantis ondersteunt 200.000 zelfstandige ondernemers en 65.000 werkgevers in ons land. Bij ons vinden zij een vertrouwde compagnon de route die hen vanuit een geïntegreerde aanpak op elk moment van hun ondernemingstraject de gepast oplossing aanreikt: van de start als zelfstandige, over de aanwerving van het personeel, de uitbouw van een hr- en welzijnsbeleid, via de bescherming tegen risico's tot aan de pensionering. Dat doet Liantis zowel digitaal als op één van haar 60 locaties in België.

Voor meer informatie: liantis.be.

Story image