7 tips om pesten op de werkvloer aan te pakken

7 tips om pesten op de werkvloer aan te pakken

Brussel, 22 februari 2019 – Vandaag start de Vlaamse Week tegen Pesten. Pestgedrag beperkt zich niet enkel tot de speelplaats of een schoolomgeving. Het komt ook voor op de werkvloer. Caroline Salens, preventieadviseur psychosociaal welzijn bij hr-partner Liantis, zet 7 tips op een rij voor werkgevers om pestgedrag te voorkomen of om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Tip 1: Zorg voor een open bedrijfscultuur
Creëer in de eerste plaats een klimaat waar grensoverschrijdend gedrag geen of zo weinig mogelijk kans maakt. Vaak start een conflict met een meningsverschil waar te weinig over gecommuniceerd wordt. Streef daarom naar een open cultuur waar mensen in dialoog kunnen gaan met elkaar, waar geluisterd wordt, waar gezocht wordt naar oplossingen.

Tip 2: Wees alert voor signalen van pestgedrag en speel kort op de bal
Het is belangrijk dat leidinggevenden weten dat ze alert moeten zijn voor signalen van pestgedrag (prikkelbaar, gebrek aan motivatie, angstig, onzekerheid, …) en ze die ook mogen aanpakken. Hebben ze nood aan een hulplijn? Ondersteun hen dan of verwijs hen door naar de juiste partner zoals de externe preventiedienst. Zorg dat er ook steeds kort op de bal gespeeld wordt als er signalen zijn van grensoverschrijdend gedrag. Hoe sneller iets opgemerkt wordt, hoe makkelijker het is om tot een oplossing te komen.

Tip 3: Zorg voor een vertrouwd aanspreekpunt waar medewerkers terecht kunnen
Medewerkers moeten weten bij wie ze terecht kunnen wanneer ze zich minder goed voelen. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden: een collega of leidinggevende aanspreken en in dialoog gaan, de werkgever contacteren, de interne vertrouwenspersoon contacteren of ten slotte contact opnemen met de externe preventiedienst.  

Tip 4: Neem signalen van pestgedrag steeds serieus
Als een werknemer aangeeft zich gepest te voelen, is het belangrijk hier iets mee te doen. Dit wil daarom niet zeggen dat jij je ook zo zou voelen in dezelfde situatie, maar het daarom negeren of minimaliseren lost niets op, integendeel. Mensen voelen zich niet gehoord, zijn ontgoocheld en raken nog dieper in de put.

Tip 5: Ga niet te snel op zoek naar schuldigen
Het is zeer verleidelijk om de schuld bij één iemand te leggen of je eigen oordeel te volgen. Toch is het cruciaal om zonder vooroordelen naar de verschillende partijen te luisteren. Vaak zal je zien dat het geen zwart-witverhaal is.

Tip 6: Bespreek ook de mogelijke impact van sociale media
Als werkgever heb je weinig invloed op sociale media en het gebruik ervan buiten de werkvloer. Toch heeft het soms ook gevolgen op de werkvloer waardoor je het als werkgever wel bespreekbaar kan maken. Het kan al helpen als je een algemeen signaal stelt dat pesten, roddelen,… op sociale media niet kan. Soms kan dit al voldoende zijn voor sommigen om ermee op te houden. Ook dit specifiek element kan je opnemen in een beleid rond grensoverschrijdend gedrag.

Tip 7: Geef als werkgever het goede voorbeeld
Geef uiteraard altijd het goede voorbeeld. Als je grensoverschrijdend gedrag ziet gebeuren, help dan om deze zaken bespreekbaar te maken, heul niet mee en kom op voor een aangename werksfeer met respect voor iedereen.


Contactgegevens voor de redactie:
Voor meer informatie kan je terecht bij Martijn Vanhinsberg (woordvoerder Liantis) via:

  • 050 47 41 97 (24/7)
  • martijn.vanhinsberg@liantis.be

Over Liantis
Liantis ondersteunt al wie onderneemt en/of mensen tewerkstelt. Bij ons vind je een vertrouwde compagnon de route die je vanuit een geïntegreerde aanpak op elk moment van je ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt: van de start als zelfstandige, over de aanwerving van personeel, de uitbouw van een hr- en welzijnsbeleid, via de bescherming tegen risico’s tot aan de pensionering. Dat doen we zowel digitaal als op één van onze 60 locaties in België. Zo zorgen we ervoor dat ondernemende mensen op hun twee oren kunnen slapen voor al hun mensenzaken.

Voor meer informatie: liantis.be.

Story image