Aantal student-zelfstandigen blijft stijgen

Aantal student-zelfstandigen blijft stijgen

Het statuut van student-zelfstandige blijft populair. Bij hr-dienstengroep Liantis steeg hun aantal sinds het derde kwartaal van 2017 met 44%. Uit een analyse van 1.000 student-ondernemers blijkt dat ze vooral aan de slag gaan als consulent, lesgever of schoonheidsspecialist.

Populair statuut
Het statuut ‘student-zelfstandige’ dat ondernemen sinds 2017 aantrekkelijk maakt voor studenten, blijft populair. Dat komt door de voordelige bijdrageregeling. Student-zelfstandigen die op jaarbasis minder dan 13.550,5 euro (na aftrek van beroepskosten) inkomsten hebben, betalen geen of beperkte bijdragen.

“Verdient de student-zelfstandige minder dan de helft van dit bedrag, dan betaalt hij geen bijdragen. Verdient hij meer dan de helft, dan betaalt hij verminderde bijdragen. Vanaf het inkomen van 13.550,5 euro betaalt de student evenveel als een zelfstandige in hoofdberoep”, verduidelijkt Karel Van den Eynde, manager studiedienst zelfstandige ondernemers bij Liantis.

Slechts 1,49% van alle student-zelfstandigen vraagt een verhoogde bijdrage aan. Dat kunnen ze doen als ze vermoeden dat hun inkomsten boven de €13.550,50 zullen uitkomen.

Vooral mannen

In het derde kwartaal van 2017 waren 694 student-zelfstandigen aangesloten bij Liantis. In het derde kwartaal van 2019 zijn ze ondertussen al met 1.000, een toename van 44%. Het merendeel van de ondernemende studenten – 61,4% – is mannelijk. Bovendien zien we dat het aantal mannelijke student-zelfstandigen verder toeneemt, ondertussen met 4 procentpunten sinds het eerste kwartaal van 2018 tot 64% in het derde kwartaal van 2019.

De gemiddelde leeftijd van de student-ondernemer is 23,5 jaar.

Consulent, instructeur en schoonheidsspecialist
Het meest populair onder de studenten is het beroep van consulent (12%). Vervolledigen nog de top 3: lesgever (bijles bijvoorbeeld, 9,7%) en schoonheidsspecialist (7,8%).

Story image

“De grootste groep bestaat uit consulenten en zij geven adviezen over een brede waaier aan onderwerpen. Vaak geven de student-zelfstandigen advies over zaken die liggen binnen hun studie en interessegebied”, aldus Karel Van den Eynde. “Ook wat het lesgeven betreft, zien we dat veel jonge ondernemers bijvoorbeeld bijlessen geven die in het verlengde liggen van hun studies. Schoonheidsspecialisten of webontwikkelaars zijn dan weer studenten die nu al ondernemen en waarvan je kan verwachten dat ze hun zelfstandige activiteit na hun studie zullen verderzetten.”

Goede zaak

Dat het aantal student-zelfstandigen stijgt, vindt Van den Eynde een goede zaak.

“Studenten zijn de ondernemers van morgen. Het is een goede zaak dat zij al ondernemerservaring opdoen tijdens hun studie. Die ervaring nemen ze later mee als ze de overstap maken naar een leven als zelfstandige ondernemer. Bovendien zien we dat de zaken die ze al meegemaakt hebben, hen goed wapenen voor die carrière.”

Contactgegevens voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie  kan je terecht bij Martijn Vanhinsberg (woordvoerder Liantis) via:

Over Liantis

Liantis ondersteunt bijna 200.000 zelfstandige ondernemers en 65.000 werkgevers in ons land. Bij ons vinden zij een vertrouwde compagnon de route die hen vanuit een geïntegreerde aanpak op elk moment van hun ondernemerstraject de gepaste oplossing aanreikt: van de start als zelfstandige, over de aanwerving van personeel, de uitbouw van een hr- en welzijnsbeleid, via de bescherming tegen risico’s tot aan de pensionering. Dat doet Liantis zowel digitaal als op één van haar 60 locaties in België.

Voor meer informatie: liantis.be.