Nieuwe werknemers hebben meeste kans op ernstig arbeidsongeval

Voor publicatie vanaf zaterdag 28 april

Morgen, zaterdag 28 april, is het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Naar aanleiding daarvan maakt Provikmo, de externe preventiedienst van HR-partner Groep ADMB, cijfers bekend over ernstige werkongevallen. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van die ongevallen zich voordoet bij werknemers met 5 jaar of minder anciënniteit. Provikmo pleit ervoor om beginnende werknemers niet aan hun lot over te laten en meer in begeleiding te voorzien

Provikmo is een wettelijk erkende dienst die vandaag 34.000 organisaties/bedrijven in België begeleidt met hun welzijnsbeleid voor werknemers (medisch toezicht, risicobeheersing, opleidingen, informatie-ondersteuning…). De dienst onderzocht vorig jaar 615 ernstige arbeidsongevallen voor haar klanten. Wanneer een ernstig arbeidsongeval zich voordoet, zijn bedrijven verplicht om dat extern te laten onderzoeken, om hetzelfde in de toekomst te vermijden (tenzij ze zelf een preventieadviseur met de juiste graad in dienst hebben). Uit een analyse van de incidenten blijkt dat ze in 66% van de gevallen voorkomen bij nieuwe medewerkers die vijf jaar of minder in dienst zijn. Of nog specifieker: 38% gebeurt bij nieuwkomers die minder dan een jaar aan de slag zijn, 28 % bij mensen die tussen 1 en 5 jaar op de werkvloer vertoeven. Dat zijn opvallende cijfers.

Lode Boeve, adjunct-directeur risicobeheersing bij Provikmo: “Vaak is er te weinig aandacht voor veiligheid bij het onthaalmoment van nieuwe medewerkers. Daarnaast is het belangrijk dat een leidinggevende zijn of haar nieuwe werkkracht goed opvolgt, wat niet altijd gebeurt. En ten slotte zien we dat nieuwe mensen wanneer ze beginnen soms wel een opleiding krijgen, maar dat er nadien weinig ruimte is voor vervolgopleidingen, hoewel die erg belangrijk zijn. De aandacht voor veiligheid is een continue opdracht en stopt niet na het onthaal. Dat geldt nog meer voor uitzendkrachten of anderstaligen: zij krijgen wel een opleiding en uitleg in het uitzendkantoor, maar het is ook belangrijk om ze bij het begin van hun job extra aandacht te geven, met nadruk op preventie en welzijn”

Onthaaltraject & opleiding leidinggevenden
Provikmo pleit ervoor om in de beginfase van een loopbaan meer aandacht te hebben voor de veiligheid van de medewerkers. Lode Boeve: “Vanuit Provikmo helpen we bedrijven onder meer met het opstellen van een onthaaltraject voor nieuwe medewerkers aan de hand van een onthaalbrochure en verzorgen we opleiding en sensibilisering van leidinggevenden. De directe leidinggevenden vormen een belangrijke schakel in het al of niet slagen van een veiligheidsbeleid binnen de onderneming. Daarnaast helpen ook korte veiligheidsmomenten, duidelijke instructies…  We mogen nieuwe mensen niet aan hun lot overlaten; ze hebben nood aan goede begeleiding. Enkel door daarop in te zetten kunnen we de cijfers doen dalen.” 

www.admb.be/nl/provikmo

Niet voor publicatie

Voor meer info: Martijn Vanhinsberg, woordvoerder Groep ADMB – 0499 34 79 51 of martijn.vanhinsberg@admb.be