Verdubbeling aantal student-zelfstandigen sinds invoering statuut

Verdubbeling aantal student-zelfstandigen sinds invoering statuut

Steeds meer studenten kiezen voor het statuut van student-zelfstandige. Sinds de invoering van het nieuwe statuut begin vorig jaar verdubbelde het aantal student-zelfstandigen. Dat blijkt uit de cijfers van Liantis, marktleider bij startende zelfstandigen. Sinds de oprichting van het nieuwe statuut in januari 2017 blijft het aantal elk kwartaal toenemen. Vooral mannen combineren studeren met ondernemen.

Het nieuwe statuut dat ondernemen aantrekkelijker maakt voor studenten dankzij een voordelige bijdrageregeling slaat aan. Student-zelfstandigen die op jaarbasis minder dan €13.550,50 (na aftrek van beroepskosten) inkomsten hebben, betalen geen of beperkte bijdragen.

Bij de lancering van het statuut in 2017 sloten 505 student-zelfstandigen zich aan bij Liantis. In het derde kwartaal van 2018 zijn ze ondertussen al met 986, of bijna een verdubbeling. Het merendeel – 61% – zijn mannen. Liantis verwacht 1.100 aangesloten student-zelfstandigen tegen begin 2019.  

Story image

Het aandeel student-zelfstandigen dat een uitzondering voor een verhoogde bijdrage aanvroeg, omdat ze inkomsten boven de €13.550,50 verwachten, blijft stabiel op 5%.

Sectoren
Student-ondernemers zijn actief in verschillende sectoren. De top 5 beroepscategorieën in het derde kwartaal van 2018 waren:

1.     IT-beroepen (webontwikkelaar, IT-consulent, computeroperator,…): 14%

2.     Horecaondernemers: 10%

3.     Kunstberoepen (muzikant, model, producer, dj,…): 8%

4.     Privé-onderwijzers: 6%

5.     Beeld- of grafische beroepen (fotograaf, grafisch ontwerper,…): 6%

Voorwaarden
Hoewel uit de cijfers blijkt dat het statuut een succes is, zouden de voorwaarden beter kunnen zodat nog meer studenten van de gunstige regeling gebruik kunnen maken.

“De studenten moeten heel wat documenten opvragen bij de onderwijsinstellingen. Ze moeten onder meer kunnen aantonen dat ze per schooljaar minstens voor 27 studiepunten ingeschreven zijn én dat ze regelmatig de lessen volgen.  Omdat de hogescholen en universiteiten al heel wat administratie hebben, verloopt dat vaak moeilijk. Nochtans is het wel belangrijk dat ze die documenten op tijd bezorgen aan hun sociaalverzekeringsfonds. Anders lopen ze het risico om als zelfstandige in hoofdberoep gezien te worden. Dan moeten ze veel hogere sociale bijdragen betalen. Als de voorwaarden soepeler worden – en makkelijker te vervullen voor zowel studenten als de onderwijsinstellingen – kunnen we het statuut nog aantrekkelijker maken”, zegt Joost Van Hove van de studiedienst bij Liantis. ”

Niet iedereen kan zomaar aan de slag als student-zelfstandige. Lees op deze pagina meer over de precieze voorwaarden.


Niet voor publicatie

Martijn Vanhinsberg, woordvoerder Liantis
0499 34 79 51
martijn.vanhinsberg@liantis.be
www.liantis.be

Story image